Hinanap Ko Si Hesus Sa Langit At Nagulat Ako Sa Nakita Ko

Hinanap Ko Si Hesus Sa Langit At Nagulat Ako Sa Nakita Ko

67 – Sa kabilang Buhay At Kababalaghan

Naniniwala ba kayo na hanggang sa ngayon ay maaari pa ring dalhin ng Panginoon ang ating espiritu sa langit habang nabubuhay tayo sa lupa, gaya ng nasasaad sa Bibliya?  Ito ang naging karanasan ni Prophet Tomi Arayomi noong 16 years old pa lang siya.  Pakinggan ang kabuuan ng kaniyang karanasan sa langit at kung bakit siya nagulat sa kaniyang nakita. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *