Hamas Ako At Bumaliktad Ako

Hamas Ako At Bumaliktad Ako

Episode 70 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

 Ang istoryang mapapakinggan ninyo ay tungkol sa totoong karanasan ni Mosab.  Lumaki siya sa Palestine at High Ranking Hamas Spiritual Leader ang kaniyang Ama.  Mula pagkabata ay tinuruan siya ng Hamas na kasalanan ng mga Hudyo kung bakit sila naghihirap, kasalanan ng mga Kristyano at kasalanan lahat ng mga taksil sa Islam.  Sa edad na 18, nagbalak si Mosab na atakihin ang mga Israeli, bumili siya ng baril pero nahuli siya ng mga sundalo ng Israel bago pa man niya maisagawa ang kaniyang balak.  Ito ang simula ng pagkalito at pagbabago ni Mosab hanggang sa itakwil siya ng kaniyang sariling pamilya.  Alamin kung bakit bumaligtad si Mosab sa Hamas at sa Islam sa istorya ng kaniyang buhay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *