Ang Pamilya Ko Sa Langit

Ang Pamilya Ko Sa Langit

Episode 69 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

 
Ang istoryang mapapakinggan ninyo ay tungkol sa totoong karanasan ni Karen.  Physical Therapist si Karen sa Alaska at kailangan niyang operahan sa likod.  Noong araw ng operasyon, naputol ng doktor ang artery niya na kaniyang ikinamatay dahil sa labis na pagdurugo.  Dito nagsimula ang kakaibang karanasan ni Karen na nagsimula sa pagmamasid sa kaniyang bangkay na nasa operating table hanggang sa makarating siya sa langit.  Dito ay nakita niya ang kaniyang pamilya. Pakinggan ang detalye ng karanasan ni Karen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *