Atheist Ako At Nagkamali Ako

Atheist Ako At Nagkamali Ako

Episode 76- Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang istoryang mapapakinggan ninyo ay tungkol sa totoong karanasan ni Donald.  Si Donald ay isang doctor at
nasa kaniya na ang lahat at dahil dito madali para sa kaniya ang hindi maniwala sa Diyos.  Sa loob ng limang taon, may kaibigan siyang Kristyano na patuloy na nagsasabi sa kaniya tungkol sa pag-ibig ni Hesus, pero nakikipag-debate lang siya dito hanggang sa dumating siya sa bingit ng kamatayan at hinanap niya ang kaibigan.  Pakinggan po ang detalye ng karanasan ni
Donald.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *