Ang Dahilan Ng Aking Tagumpay

Ang Dahilan Ng Aking Tagumpay

๐„๐ฉ๐ข๐ฌ๐จ๐๐ž 71 – ๐’๐š ๐Š๐š๐›๐ข๐ฅ๐š๐ง๐  ๐๐ฎ๐ก๐š๐ฒ ๐€๐ญ ๐Š๐š๐›๐š๐›๐š๐ฅ๐š๐ ๐ก๐š๐ง

Ang istoryang mapapakinggan ninyo ay tungkol sa tagumpay ng ministry ni Dr. Yonggi Cho sa South Korea.ย  Nagsimula si Dr. Cho sa limang miyembro noong 1958 na umabot sa mahigit na 750,000 hanggang sa kaniyang
pagkamatay noong 2021. Pakinggan kung ano ang dahilan sa likod na pananagumpay ng ministry ni Dr. Yonggi Cho mula sa kaniyang testimoniya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *