Ang Demonic Secret Ng New Age

Ang episode na ito ay tungkol sa totoong karanasan ni Alan, dating High Ranking New Age Leader. Nagsimula siya sa New Age sa edad na 13. Nag-training siya sa ilalim ng isang Hindu Guru at pagkatapos ng mahabang initiation at training, napasama siya sa Inner Circle na kasamang nagpapatupad ng New World Order. Layunin nitong magkaroon ng One World Religion at pasukan ng New Age Practices ang Kristaynismo. Sa pagitan nito, may nangyari sa buhay ni Alan na nagdulot sa kaniya upang talikuran ang New Age. Nagpakita sa kaniya si Hesus at binigyan ng bagong misyon sa buhay. Pakinggan natin kung papaano binago ni Hesu-Kristo ang buhay ni Alan.

Mababasa ninyo ang kabuuang karanasan ni Alan sa kaniyang librong “Authentic Awakening: Dismantling the New Age Counterfeit” : https://amzn.to/3Nd6b0h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *