Nagtampo Kay Hesus Matapos Bumalik Sa Lupa

Ang episode na ito ay tungkol sa totoong karanasan ni Annamarie ng siya ay mamatay pagkatapos tamaan ng kidlat. Isasalaysay dito ang kaniyang walang kapantay  na karanasan sa langit at kung bakit sa kabila nito ay may naramdaman siyang pagtatampo sa Diyos. Pakinggan po ninyo kung bakit sa mahabang panahon ay kinalimutan ni Annamarie ang kaniyang karanasan at paano nanumbalik ang kaniyang relasyon kay Hesus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *