Sinaksak Sa Leeg, Napunta Sa Langit At Impyerno

Ang episode na ito ay tungkol sa identical twins, isa sa kambal ang sinaksak sa leeg habang nasa loob ng sinehan, sa kaniyang pagkamatay, napunta ang kaniyang kaluluwa sa langit at nakausap niya ang ating Panginoong Hesus, ipinakita sa kaniya ni Hesus ang dalawang lugar na pupuntahan natin, matapos nating mabuhay sa lupa, ang langit o ang impyerno.  Anu-ano ang mga nakita niya sa langit at sa impyerno? Pakinggan po natin ang kaniyang totoong karanasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *