Pagkikita ng Aborted Baby At Ng Kaniyang Ina Sa Langit

Ang episode na ito ay tungkol sa pagkikita ni Kim at ng kaniyang aborted baby sa langit. Noong 19 si Kim, nabuntis siya out of wedlock at nagpa-abort ng baby. Si Kim ay isa na ngayong Christian at isang araw habang hinihintay niya si Hesus sa oras ng pananalangin, inanyayahan siya ng Panginoong Hesus sa langit. Maraming beses na ring nakarating si Kim sa langit, pero hinding-hindi niya makakalimutan ang unang pagkikita nila ng kaniyang anak, na nasundan pa ng ilang beses. Ano kaya ang itsura ng baby ni Kim? May galit kaya itong nararamdaman para sa kaniyang Ina? Ano ang reaksiyon ni Kim nang malaman niya na anak niya ang kaniyang nakitang bata? Pakinggan kung ano ang kinalalagyan ng mga batang ipina-abort ng kanilang mga magulang sa pakikinig ng totoong karanasan ni Kim.

Ang mga karanasan ni Kim sa langit ay mababasa ninyo sa librong kaniyang isinulat na, “Heaven is Real and Fun”: https://amzn.to/3yKphpD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *