Lagim Sa Buhay Ng White Witch, Pinaghilom Ni Hesus

Ang episode na ito ay tungkol sa totoong karanasan ni Julie. Si Julie ay mula sa 5th generation witch. Pinalaki siya sa pangkukulam, at sa kaniyang teenage years, nagkaroon siya ng matinding depression at nagtangka siyang magpakamatay ng maraming beses. White witch ang kaniyang Ina pero noong lumipat sila sa Spain mula sa Columbia, hindi lang mga white witches ang na-attract sa kanila, may mga black witches din, at isa dito ay naka-assign na sirain ang buhay ng kaniyang buong pamilya. Alamin ang totoong karanasan ni Julie at kung papaano pinaghilom ni Hesus ang lagim na nangyari sa kanilang buhay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *