Christian Mom VS. Voodoo Dad

Ang episode na ito ay tungkol sa spiritual warfare ng mag-asawa para sa kaluluwa ng kanilang anak na si Curtis. Ang Ina ni Curtis ay Kristyano samantalang ang kaniyang Ama ay isang high ranking Voodoo Priest. Noong kabataan ng kaniyang Ina ay nagpanggap ng Kristyano ang kaniyang Ama para mapa-ibig ito. Nagkaroon sila ng sampung anak at ikapito dito si Curtis. Si Curtis ay napili na maging high ranking Voodoo Priest sa Haiti para sa regimen ni Papa Doc Duvalier, ang dating dictator sa Haiti na nagpa-practice din ng Voodoo. Mula sa edad na apat na taon ay nag-training na si Curtis sa ilalim ng isang Voodoo Witch na galing sa Haiti. Habang nangyayari ito, patuloy ang Ina ni Curtis sa pakikipaglaban para sa kaligtasan ng kaniyang mga anak, lalung-lalo na para sa kaligtasan ng kaniyang ikapitong anak. Alamin kung papaano ginamit ng Panginoong Hesu-Kristo ang Ina ni Curtis para iligtas ang kaniyang anak sa impyerno.

Kung nais ninyong mabasa ang detalye sa buhay ni Curtis, maari ninyong malaman ang kaniyang karanasan sa kaniyang libro na « Bound to Lose Destined to Win » : https://amzn.to/3IlffOE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *