Mabisang Armas Laban Sa Demonyo

Ang episode na ito ay tungkol sa totoong kasaranasan ni Pastor Steven, matapos niyang magdasal sa espirito ng 15-oras na walang hintuan. Alamin ang mga mirakulong naganap sa kaniyang buhay mula sa pagda-drive papuntang California. Ano ang isinakripisyo ni Pastor Steven para marating ang kaniyang tunay na kaligayahan ngayon? Ano ang nakamit niyang mirakulo sa pagdadasal ng 15 oras na walang hintuan? Pakinggan po natin ang totoong karanasan ni Pastor Steven at alamin kung papaano n’yo mapagtatagumpayan ang mga balakid ng kaaway para hindi matupad ang ibinigay na pangako ng Panginoon Diyos sa inyong buhay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *