Kristyano Ako Na Napunta Sa Impyerno

Ang episode na ito ay tungkol sa totoong karanasan ni Josh. Spirit-filled Christian si Josh pero may mga katanungan siya na gustong mabigyan ng kasagutan. Hindi maayos ang pinagdaanan ni Josh bago niya nakilala si Hesus. Isa siyang drug addict at New-ager. Labas-masok siya sa kulungan at rehabilitation center mula noong teen-ager siya. Nagkaroon din siya ng anak out of wedlock. Nasa depression siya noon at ilang beses nang nagpakamatay bago niya nakilala si Hesus. Gumanda ng buhay ni Josh simula ng makilala ang tunay na Diyos pero masama ang balak ng mga demonyo sa kaniya. Naghain ang mga ito ng bitag para mapunta siya sa impyerno. Ginamit nila ang nakaraan ni Josh para akitin ito sa kasalanan, para linlangin ito. Kinagat ni Josh ang bitag ng mga demonyo at dito nagsimula ang kaniyang kamangha-manghang karanasan. Ano ang bitag na inihain ng mga kaaway kay Josh ? Ano ang nangyari sa kaniya ? Paano niya nalusutan ang mga kaaway ? Anu-ano ang mga nakita at natuklasan niya sa kabilang mundo? Pakingan ang tunay na karanasan ni Josh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *