Teleportation, Noon At Ngayon

Ang episode na ito ay tungkol sa mga taong bigla na lang napupunta sa ibang lugar o bansa para sa gawain ng Diyos dito sa lupa. Ito po ay tinatawag sa Ingles na teleportation o translation. Para sa mga hindi nakaka-alam, ang teleportation ay paraan ng Diyos para mabilis na maipag-palaganap ang Kaniyang gawain sa lupa. Ito po ay nangyari sa Bibliya ng maraming beses at nangyayari din po ngayon. Pero bakit hindi ito napag-uusapan ? Bakit hindi ito itinuturo ng karamihan sa simbahan ? Anu-ano ang mga bagay na dapat nating gawin para iposisyon ang ating sarili sa mga mirakulong kaloob ng Diyos? Ang mga bagay pong ito ay malalaman ninyo sa pagbabasa ng librong ito : https://amzn.to/3vTtG7Z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *