Napigil Na Pagpapakamatay

Napigil Na Pagpapakamatay
Apisode 18 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito tungkol sa balak na pagpapakamatay na hindi natuloy dahil sa isang mirakulong naganap. Ito ay totoong karanasan ni Padina at ng kaniyang Ina sa Iran. Dahil sa kawalan ng pag-asa at paghihirap sa buhay, binalak ni Padina na magpakamatay at patayin ang kaniyang Ina sa kahilingan nito, ngunit hindi ito natuloy. Ano ang nagyaring mirakulo sa buhay ng mag-ina para mabago ang kaniyang matigas na desisyon na lisanin ang mundo kasama ang kaniyang Ina? Pakinggan po natin ang totoong karanasan ni Padina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *