4 Na Oras Sa Langit

Ang episode na ito ay tungkol kay Theresa, nang siya ay mamatay ng apat na oras at naglakbay sa langit. Doon ay nakita niya ang kaniyang Lola at si Hesus na nagpakita sa kaniya ng kaniyang life review at nagbigay ng mensahe para sa buhay niya sa lupa. Ano ang mga nasaksihan ni Theresa sa langit? Ano ang sinabi sa kaniya ng kaniyang Lola? At ano ang mensahe ni Hesus sa kaniya? Pakinggan ang totoong karanasan ni Theresa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *