Ang Manglalait

Ang Manglalait
Episode 21 – Sa Kanilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol sa totoong karanasan ni Matthew. Hindi siya naniniwala sa Diyos at madalas niyang nilalait ang mga Kristyano, ang Bibliya at ang Diyos, hanggang sa isang araw, bigla siyang namatay sa heart attack at napunta siya sa impyerno. Pakinggan ang istorya ni Matthew; kung paano siya nabuhay muli, at kung ano ang kaniyang naging pagbabago pagbalik sa lupa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *