Ang Mga Kababalaghan Sa Azusa Street

Ang Mga Kababalaghan Sa Azusa Street
Episode 22 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay kakaiba, dahil ito ay isang lugar na punung-puno ng kababalaghan. Hindi ito tungkol sa Clark Air Base Hospital o sa Balete Drive. Maaaring ang lugar na ito ay ngayon n’yo lang maririnig dahil mahigit sa isang daang taon na ang nakalilipas mula nang makilala ito, pero napakadaming mirakulo ang nangyari dito sa loob ng tatlong taon. Mula umaga hanggang gabi. Mga mirakulong nakarating sa ibat-ibang parte ng mundo at dinayo ng napakaraming tao noong early 1900s. Ang lugar na ito ay ang Azusa Street. Anu-anong klaseng mirakulo ang nangyari dito? Paano ito nagsimula? Sinu-sino ang mga taong ginamit sa mga mirakulo? Pakinggan ang istorya ng mga taong naging parte sa mga nangyaring kababalaghan sa Azusa Street.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *