Halloween Night, Ang Paglalaban

Halloween Night, Ang Paglalaban
Episode 23 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode po natin ngayong Byernes at tungkol sa napapalapit na Halloween. Malalaman ninyo kung ano ang ibig sabihin ng Halloween, ano ang pinagmulan nito, at kung saan nanggaling ang pangkasalukuyang practice sa Halloween na naging tradisyon na ngayon. Malalaman n’yo din ang peligro na maaari ninyong maranasan kung makiki-uso kayo sa huwad na pistang kasalukuyang itinatag ng Dyablo mula sa pagsasalaysay ng mga dating Satanismo at Mangkukulam. Mapapakinggan n’yo rin ang isang napaka-gandang istorya ng pagkatalo ni Anton Lavey, founder ng church of Satan laban sa spirit-filled Christian na plinano niyang sirain ang buhay sa gabi ng Halloween. Ano nga ba ang ginagawa nila sa araw ng Halloween? Bakit napaka-lakas ng loob ni Anton Lavey na atakihin ang isang Pastor sa araw na ito at hindi sa ibang araw ? Ano ang dapat nating gawin bilang anak ng Diyos sa araw ng Halloween? Alamin po natin ang mga kasagutan, sa pakikinig sa kapana-panabik na episode na ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *