Namatay Sa Diet Pills, Natutong Tanggapin Ang Sarili

Namatay Sa Diet Pills, Natutong Tanggapin Ang Sarili
Episode 24 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol kay Erica na lumaki sa insecurity dahil sa bullying. Para maging katanggap-tanggap sa mata ng lipunan, gumamit si Erica ng diet pills sa loob ng siyam na taon na dapat ay ginagamit lang ng 3 months, at ito ang naging dahilan ng kaniyang pagkamatay. Sa kaniyang pagkamatay, nakausap niya ang Diyos. Nagkaroon siya ng life review at nakita niya ang maraming importanteng bagay. May mga itunuro sa kaniya ang Diyos at binigyan ng misyon sa lupa bago mapunta sa impyerno at ibalik sa lupa. Ano ang natutunan ni Erica sa langit? Ano ang ibinigay na misyon sa kaniya ? Ano ang nakita niya sa impyerno? Pakinggan po natin ang totoo niyang karanasan.

Ang kabuuang karanasan ni Erica ay nasa librong « Dying To Fit In » : https://amzn.to/3U5k0ku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *