Pumatay Sa Inggit, Nagsisi Sa Ginawa

Pumatay Sa Inggit, Nagsisi Sa Ginawa
Episode 25 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode po na ito ay tungkol sa totoong karanasan ni Yassir, isang Muslim na pumatay sa isang Kristyano. Lumaki si Yassir sa pagbabasa ng Koran at tapat sa kaniyang pananampalataya sa Islam, isang pangyayari ang nagpabago sa kaniyang pananampalataya para maging Kristyano at dahil dito ay itinakwil siya ng buo niyang pamilya. Sa kaniyang pag-iisa at paglisan sa kaniyang pamilya, may natuklasan siyang bagay na hindi kapani-paniwala. Pakinggan po natin kung ano ang nangyari sa buhay ni Yassir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *