Ang Panalangin Ng Ina

Ang Panalangin Ng Ina
Episode 26-Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol kay Ian, lumaki siya bilang Anglican pero nagdesisyon siya na hindi na manampalataya sa Diyos sa kalagitnaan ng pagiging teenager. Noong early 20s niya, nagdesisyon siya na maglakbay sa ibat-ibang bansa hanggang sa binawian siya ng buhay isang araw habang nagda-dive dahil sa lason ng jelly fish. Sa kaniyang pagkamatay ay marami siyang nakita at natutunan. Pero bago iyon ay napagtanto niya na tama ang mga sinabi sa kaniya ng kaniyang Ina. Pakinggan po natin kung ano ang pangaral ng Ina ni Ian at kung paano nakatulong ang pananampalataya nito para mabigyan siya ng panibagong buhay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *