Ang Ating Panaginip

Ang Ating Panaginip
Episode 27- Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol sa ating panaginip. Ano nga ba ang sinasabi sa Bibliya tungkol sa panaginip? Bakit tayo nananaginip? Ano ang dapat gawin kapag tayo ay nananaginip? At paano natin maiiwasan ang pagkakaroon ng masamang panaginip. Ang lahat ng iyan ay malalaman ninyo sa pakikinig sa episode na ito at mapapakinggan n’yo din ang iba’t-ibang panaginip ni Dr. Charlse na ginagamit ng Panginoon para kausapin siya. Mga panaginip para sagutin ang mga panalangin niya, para ipaalam sa kaniya ang plano ng Diyos sa buhay niya, at para bigyan siya ng babala.

Kung nais po ninyong maintindihan ang kahalagahan ng panaginip sa ating buhay na naaayon sa Bibliya, basahin po ninyo ang libro ni Dr. Charlse Fox na, “Night Vision”: https://amzn.to/3TTV7Yi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *