Ang Lihim Na Kasalanan

Ang Lihim Na Kasalanan
Episode 28- Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol sa totoong karanasan ni Randall. Isa siyang Mathematician at Computer Engineer na namatay sa car accident, napunta siya sa impyerno, bago makarating sa langit at ibinalik muli sa lupa. Siya ay isang Kristyano na matagal na tumulong sa worship team. Ang kaniyang karanasan sa impyerno ay may malaking kinalaman sa kanyang lihim na kasalanan. Alamin po natin kung ano ang lihim na kasalanan ni Randall, kung paano siya namatay, napunta sa impyerno at kung paano siya nakaligtas dito at makatikim ng karanasan sa langit sa piling ng Amang Diyos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *