Trailer

Isang magandang araw sa inyong lahat ! Kayo po ay nakikinig, « Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan », Ako po ang inyong Host, Si Jaimerie Mortaud. Layunin po ng podcast na ito ang biyan kayo ng pag-asa at kaalaman tungkol sa kabilang buhay at kababalaghan, sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng mga totoong karanasan ng mga taong pumanaw at bumalik sa buhay. Isasalaysay ko din sa inyo ang mga kababalaghang ginagawa ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan mga taong tumanggap sa Kaniya. Ito ay mga istoryang nangyayari sa kasalukuyan na lingid sa kaalaman ng karamihan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *