Ang Pananampalataya Sa Mga Kristal

Ang Pananampalataya Sa Mga Kristal
Episode 29 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol sa pananampalataya sa mga kristal sa paniniwala na may kapangyarihan itong maidudulot sa buhay ng isang tao. Saan nagmula ang paniniwalang ito? May kapangyarihan nga ba ang mga kristal? Ano ang sinasabi sa Bibliya tungkol dito? Lahat ng iyan ay sasagutin ni Alan, dating high ranking New Age Guru sa kaniyang patotoo, tungkol dito. Pakinggan ang pahayag niya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *