105 Minutong Patay, Binati Sa Langit

105 Minutong Patay, Binati Sa Langit
Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol sa totoong karanasan ni Dean. Isa siyang kristyano na namatay sa loob ng 105 minuto. Sa kaniyang pagkamatay, napunta ang kaniyang espiritu sa langit. Doon, apat na grupo ang bumati sa kaniya. At sa kaniyang pagbalik sa lupa, nagkaroon siya ng misyon. Sino ang apat na grupong ito? Ano ang mga nangyari sa buhay niya pagbalik niya sa lupa ? Pakinggan po natin ang kaniyang pagsasalaysay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *