Aginaldo Para Sa Pasko, 3 Mirakulo

Ang Aginaldo Sa Pasko, 3 Mirakulo
Episode 31 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Sa nalalapit na pagdiriwang ng Pasko, tatlong totoong karanasan ng kabutihan ng Diyos ang inyong mapapakinggan. Ang istorya ng mag-asawang si David at Toni, na biniyan ng Diyos ng palatandaan para panghawakan ang Kaniyang mga Salita. Ang ang karanasan ni Dawn at Emma, tungkol sa kanilang hindi kapani-paniwalang paggaling. Kung meron po kayong karamdaman o may matinding pinagdadaanan, ang mga istoryang mapapakinggan ninyo ay maaring magbigay sa inyo ng pag-asa ngayong Pasko at sa hinaharap. Pakinggan natin ang mga mirakulo na nangyari sa araw ng Pasko kay Toni, Dawn at Emma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *