Namatay Sa AIDS, Bumalik Na Straight

Dahil sa nalalapit na bagong taon, ang episode po na ay tungkol sa pagbabago. Pagbabagong, mahirap gawin kung aasa lang ang isang tao sa kaniyang kakayahan. Ang pagbabagong ito sa buhay ni Mark ay nangyari matapos siyang mamatay sa AIDS dahil sa kaniyang sinful lifestyle. Sa kaniyang pagbalik, marami ang nabago sa kaniyang buhay. Unang-una dito ang pagiging straight mula sa 20 years na pagiging bakla. Ano ang istorya ng buhay ni Mark? Paano siya naging straight mula sa 20 years na pagiging bakla? Anong mga mirakulo ang nangyari sa kaniyang buhay? Pakinggan ang podcast na ito para malaman kung paanong ang mga bagay na imposible sa tao ay posible sa Diyos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *