Tumawag Ako Sa Maraming Diyos, Pero Isa Lang Ang Nagpakita

Tumawag Ako Sa Maraming Diyos, Pero Isa Lang Ang Nagpakita
Episode 33 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol sa totoong karanasan ni Lotus. Lumaki si Lotus sa relihiyong Budismo at marami siyang sinambang diyos. Nang lumaki siya sa America, pinaghalo niya ang batas ng kaniyang sinusunod na relihiyon at idinagdag ang 10 commandments ng mga Kristyano. Sa kaniyang paglaki, pinilit niyang maging mabuting tao pero nabigo siya at humantong sa isang sitwasyon na hindi niya kayang pasanin. Ano ang ginawa ni Lotus para kayanin ang kaniyang problema? Bakit siya nalugmok sa pagkakasala? Sinu-sino ang mga diyos na tinawag niya? Sino sa kanila ang nagpakita? Pakinggan ang detalya ng kwento ni Lotus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *