Ang Piloto

Ang Piloto
Episode 34 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol sa bagitong piloto na nag-iisang nabuhay sa plane crash. Sa edad na 19 years old, nasaksihan ni Dale kung paano, insikaso sa ospital ang kaniyang bali-bali at hiwa-hiwang katawan. Sa mga pagkakataong ito, dinala siya ng dalawang anghel sa langit kung saan nasaksihan niya ng napakagandang kapaligiran. Sa kaniyang pagbalik, nag-iba ang kaniyang pagkatao. Pakinggan ang episode na ito at alamin ang detalye sa karanasan ni Dale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *