Dasal Na Hindi Mahahadlangan

Dasal Na Di Mahahadlangan
Episode 35- Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol sa patotoo ni Pastor John. Nakaharap niya at nakasalo sa hapunan ang dating ahente ni Satanas. Tungkulin nito na wasakin ang mga simbahan at nakawin ang mga sagot sa panalangin ng mga Kristyano. Sa pakikipag-usap niya sa lalaking ito, marami siyang nalamang bagay na hindi niya gusto paniwalaan. Isinalarawan ng lalaking ito, ang tatlong uri ng panalangin. Ang mahina, kulang at ang nagliliyab na panalangin. Alamin sa episode na ito kung ano ang mga dapat gawin para palakasin ang inyong mga panalangin. Alamin kung paano pagwagian ang inyong spiritual battle at magkaroon ng open heaven para makarating sa inyo ang lahat ng kaloob ng Diyos sa buhay ninyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *