Mga Parusa Sa Impyerno, Ano Ang Kay Hitler?

Mga Parusa Sa Impyerno, Ano Ang Kay Hitler?
Episode 36- Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol sa totoong karanasan ni Bryan. Si Bryan ay tigasing Atheist na hinatulan sa langit na mapunta sa impyerno. Sa kaniyang paglalakad sa impyerno papunta sa kanyang piitan, nakita ni Bryan ang iba’t-ibang tao na nabuhay sa iba’t-ibang panahon at kung ano ang parusa sa mga kasalan na nagawa nila sa lupa. Maraming nakita si Bryan na kilalang tao na napunta sa impyerno, pero, partikular niyang binanggit si Hitler. Anu-anong klaseng tao ang nakita ni Bryan na pinaparusahan sa impyerno ? Ano ang nakita niyang parusa kay Hitler ? Pakinggan ang detalyadong istorya ni Bryan tungkol sa kaniyang karanasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *