Homeless, Bumisita Sa Langit

Homeless, Bumisita Sa Langit
Episode 36- Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode ngayong Byernes ay tungkol sa totoong karanasan ni Jo. Si Jo ay naging homeless at naging basurero noong 2008 economic crisis sa US. Bago ang crisis, normal ang buhay ni Jo pero hindi maganda ang kaniyang ugali. Sa kaniyang kahirapan, natuto siyang tumawag sa Diyos. Hindi lang unti-unting sinagot ng Diyos ang kaniyang mga panalangin, binigyan din siya ng pagkakataong makarating sa langit ng dalawang beses. Ano ang unang nangyari kay Jo na naging daan para sa sunud-sunod mirakulo sa kaniyang buhay? Anu-ano ang mga nakita at naranasan niya sa langit?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *