Bulag, May Paningin Sa Kabilang Buhay

Bulag, May Paningin Sa Kabilang Buhay
Episode 38 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol sa totoong karanasan ni Vicky. Ipinanganak siya na bulag, pero nagkaroon siya ng paningin sa kabilang buhay. Sa kaniyang dalawang beses na pagkamatay, nakaramdam siya ng matinding takot. Hindi siya sanay na may paningin, pero lubos din ang kaniyang sayang naramdaman sa pagkakaroon ng kalayaan. Sa kaniyang pagkamatay, marami siyang natutunan, nakita at naranasan. Binigyan din siya ng kaaalaman tungkol sa kaniyang buhay pagbalik niya sa lupa. Bilang isang bulag na nakakita, anu-ano at sinu-sino ang nakita ni Vicky sa kabilang buhay? Ano ang kaniyang mga natutunan? Anu ang naghihintay sa kaniya, pagbalik sa lupa? Alamin ang mga kasagutan sa pakikinig sa episode na ito

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *