Nag-fasting Ako Para Mamatay, At Ito Ang Nangyari

Nag-fasting Ako Para Mamatay, At Ito Ang Nangyari
Episode 39 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Dahil sa ipinagdiwang kaarawan ng mga puso, isang espesyal at kakaibang episode ang mapapakinggan ninyo ngayong Byernes. Hindi ito tungkol sa pagmamahalan sa pagitan ng babae at lalaki. Kung hindi tungkol sa pagmamahal ng isang tao sa Diyos na may halong lubos na pagsisisi at kagustuhang magbago para sa pagmamahal sa Kaniya. Ang episode na ito ay tungkol sa totoong karanasan ni Josue. Si Josue ay lalaki na naging bakla matapos siyang molestyahin ng isang mapagpanggap na phedopile sa simbahan. Nilabanan ni Josue ang espiritu ng homosexuality dahil alam niya sa sarili niya na mali ito. Dahil dito, nagdesisyon siyang mag-fasting ng isang taon para hilingin sa Diyos na kunin na ang kaniyang buhay kung hindi rin lang naman niya kaya labanan ang kasalanang ito, pero sa kaniyang kagustuhang magbago o mamatay na lang, bilang petisyon sa kaniyang pagpa-fasting, ito ang isinagot ng Diyos sa kaniya. Pakinggan po natin ang istorya ni Josue.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *