Pinatay Ko Ang Best Friend Ko At Pinatawad Niya Ko

Pinatay Ko Ang Best Friend Ko At Pinatawad Niya Ko
Episode 40 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol kay Sam. Pinatay ni Sam ang kaniyang bestfriend at nakulong dahil dito. Sa kulungan, hindi naging madali ang buhay ni Sam dahil sa racial rules at bayolenteng kapaligiran. Dahil sa pagmamalasakit, nakatamo si Sam ng parusa dahil sa racial rule na nilabag niya, at dito nagsimula ang balikang paghihiganti sa pagitan niya at ng isa pang bilango na ikinamatay niya. Sa kaniyang pagkamatay dalawang lugar ang kaniyang napuntahan ang impyerno at langit, bago ibinalik sa lupa. Ano ang mga nangyari kay Sam sa impyerno? Paano siya nakaalis doon? Paano siya nakarating sa langit? Ano ang nakita niya doon? Pakinggan ang detalye ng kaniyang karanasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *