Ang Halloween, Ayon Sa Ex-Witch

Ang Halloween, Ayon Sa Ex-Witch

Episode 64- Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay itinaon para sa darating na Halloween upang bigyang babala ang lahat ng makakarinig kung bakit hindi dapat ito ipinagdiriwang ayon sa pananaw ng isang ex-witch. Pakinggan kung bakit gustong balaan ni Tina ang lahat tungkol sa Halloween.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *