Nakasama Ko Ang Diyos At Ito Ang Ginawa Namin

Nakasama Ko Ang Diyos At Ito Ang Ginawa Namin

Episode 63- Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

 Ang istoryang mapapakinggan ninyo ay totoong karanasan ni Chad.  Sa patuloy na pagsusuyo at pagpupuri ni Chad sa Diyos, nakaranas siya ng isang napakagandang karanasan sa piling ng Diyos.  Alamin ang detalye ng karanasan ni Chad sa trono ng Diyos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *