Abusive Husband Ako At Pinagsisihan Ko Ito

Abusive Husband Ako At Pinagsisihan Ko Ito
Episode 62- Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang istoryang mapapakinggan ninyo ay totoong karanasan ni Makah. Nakapangasawa si Makah ng isang mabuting babae na nagmahal sa kaniya ng lubos, pero dahil sa masamang impluwens’ya ng alak at droga, pang-aabuso ang isinukli niya
dito.  Pakinggan ang istorya sa buhay ni Makah at kung paano niya pinagsisihan ang pangaabuso niya sa kaniyang asawa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *