Galit Ako Sa Diyos At Ito Ang Ginawa Niya Sa Akin

Galit Ako Sa Diyos At Ito Ang Ginawa Niya Sa Akin

Episode 61 – Sa kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang istoryang mapapakinggan ninyo ay totoong karanasan ni
Joanne. Dating Athlete si Joanne at sa kaniyang pagbubuntis ay nagkaroon siya ng nerve damage na naging dahilan ng marami niyang problemang pangkalusagan. Dahil dito dumaan siya sa 13 operasyon. Pumanaw si Joanne pero ninais niyang bumalik sa mundo para itaguyod ang kaniyang anak sa kabila ng paghihirap ng katawan.  Pakinggan kung paano gumaling si Joanne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *