Handa Na Ang Piging Sa Langit

Handa Na Ang Piging Sa Langit
Episode 65- Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Handa ka na ba? Handa ka na bang ikasal kay Hesus? 
Sinasabi sa Bibliya na si Hesus ay babalik muli para kunin ang kaniyang mga tupa, ang kaniyang mga mapapangasawa. 
Isa ka ba sa kanila?  May relasyon kaba kay Hesus?  Pakinggan ang nasaksihan ni Santur sa langit at ang mensaheng gustong iparating ng Panginoong Hesus sa kaniyang pagbabalik sa lupa mula sa pagkamatay sa aksidente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *