Adik Ako At Ito Ang Ginawa Ko

Ang istoryang mapapakinggan ninyo ay totoong karanasan ni Lisa.
Pinalaki siyang Kristyano pero sa kaniyang paglaki tumalikod siya sa Diyos, naging tomboy at drug addict.  Namatay siya sa overdose at ito ang nangyari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *