Ang Itsura Ng Dasal Sa Langit

Ang Itsura Ng Dasal Sa Langit
Episode 59 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang istoryang mapapakinggan ninyo ay totoong karanasan ni Robert. Naghirap siya sakit na kaniyang ininda sa maraming taon, ginawa niya ang lahat para gumaling pero hindi ito kaagad nangyari, alamin kung bakit hindi nasagot kaagad ang panalangin ni Robert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *