Naniwala Ako Sa Horoscope At Ito Ang Napala Ko

Paano kung sinusumpa mo ang sarili mo nang hindi mo alam?  Paano kung gaya ni Eba at ni Adan ay nalinlang ka ni Satanas?  Ang mga bagay na akala natin ay inosente ay hindi pala.  Ang masasamang balita na
mababasa sa inyong Horoscope at mga pagdidikta sa kung ano ang mga dapat ninyong gawin ay hindi sa Diyos kung hindi kay Satanas.  Alamin kung bakit sa episode na ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *