Namatay Ako At Ito Ang Natutunan Ko

Namatay Ako At Ito Ang Natutunan Ko

Episode 57 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Totoo ba na ang mga anghel ang kumikilos sa likod ng mga doktor para dugtungan ang buhay ng isang tao? Pakingan ang totoong karanasan ni Ronnie sa kabilang buhay at kung anu-ano ang kaniyang natutunan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *