Adik Sa Droga, Namatay, Nabuhay At Nagbago

Adik Sa Droga, Namatay, Nabuhay At Nagbago

Episode 57 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ano ang gagawin mo kung pagtaksilan ka ng iyong asawa at ilayo sa iyo ang inyong mga anak? Paano kung sa mali mong desisyon ay lalo kang napahamak na iyong ikinamatay?  Sino ang pwedeng magbigay sa iyo ng panibagong pagkakataon kung nasa impyerno na ang iyong kaluluwa?  Alamin ang detalye sa mga katanungang ito sa buhay ng isang Ina na binigyan ng panibagong buhay matapos niyang mamatay at bumalik mula sa kabilang buhay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *