Covid Patient, Ipinagdasal Ng Anghel

Covid Patient, Ipinagdasal Ng Anghel

Episode 55 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Kaninong balita ang paniniwalaan mo, ang sa mapagpangap na dyablo o ang balita ng anghel na nagdarasal para sa iyo? Kung nasa sukdulan ka na ng buhay mo sa labis na paghihirap, lalaban ka pa rin ba para mabuhay? Kakapit ka pa rin ba sa pananampalataya mo? Pakinggan ang totoong karanasan ni Pastor Mark na nagkasakit ng Covid at ipinagdasal ng kaniyang anghel sa ospital.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *