Sumasamba Ka Ba Sa Demonyo Ng Hindi Mo Alam?

Sumasamba Ka Ba Sa Demonyo Ng Hindi Mo Alam?

Episode 54 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Maraming bahay sa paligid natin ang may hindi mabuting pinanggalingan na hindi natin alam.  Marami tayong ginagawa na hindi natin alam na kasalanan.  Naloloko na pala tayo ng mga demonyo. Sinasamba na pala natin sila nang hindi natin alam.  Baka isa ka sa mga sumasamba sa mga demonyo.  Gusto mong malaman kung paano pwedeng mangyari ito?  Gusto mong malaman kung paano ka nila pwedeng masapian at maimpluwensyahan?   Pakinggan ang patotoo ni Everett sa istoryang ito…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *