Ang Mga Hayop At Alaga Natin Sa Langit

Ang Mga Hayop At Alaga Natin Sa Langit

Episode 53 – Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Magandang araw mga kapatid, binabati ko po kayo sa ating show na, « Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan.» Ang istoryang mapapakinggan n’yo ngayong Byernes ay tungkol sa karanasan ng isang batang lalaki. Kinagat siya ng isang asong may rabies na kaniyang ikinamatay. Sa kaniyang pagpanaw, mga hayop din ang sumalubong sa kaniya at kabilang na dito ang kaniyang alagang aso.  Pakinggan ang naging pag-uusap ni Jim at ng mga hayop sa langit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *